Algemeen

Soms is het voor een meerderjarige lastig om zelf verantwoordelijk te zijn voor alles wat hij/zij doet. Het komt voor dat u zelf of iemand uit uw omgeving niet voor een gezonde financiële situatie kan zorgen. Hanze bewindvoering kan u helpen. 

 De bewindvoerder beheert het vermogen (geld en goederen) van haar cliënten. Elke situatie is uniek en daarom zal Hanzebewindvoering altijd een plan van aanpak maken op uw situatie. Een maatwerkplan met als uitgangspunt het creëren van financiële stabiliteit en rust. Hanzebewindvoering streeft ernaar u die zekerheid te bieden.

Wanneer u in een situatie bent geraakt waardoor u de zaken niet meer kunt overzien, nemen wij de financiële administratie over. Daar waar mogelijk willen we de cliënt zoveel mogelijk betrekken bij zijn/haar financiële situatie en waar mogelijk begeleiden we de cliënt om bepaalde financiële handelingen zelf uit te voeren.

Het budgetplan wat ten grondslag ligt voor het beheren van uw vermogen, wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de klant gemaakt. Hanzebewindvoering vindt het belangrijk dat u hierin meedenkt en waar mogelijk uw verantwoordelijkheid neemt.