Voor wie?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijk of geestelijke situatie (tijdelijk) problemen hebben met hun financiële administratie en/of niet kunnen omgaan met geld. Ook komt het steeds vaker voor dat meerderjarigen moeite hebben om de inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen.

Dit kan vaak leiden tot grote financiële problemen en schulden. Tegenwoordig komt het ook steeds vaker voor dat deze groep onder bewind worden gesteld.

Door een bewindvoerder aan te stellen kan de kantonrechter het vermogen (geld en goederen) onder bewind stellen. De meerderjarige mag dan niet meer zelfstandig beslissen. Dit is vaak de eerste belangrijke stap tot stabilisatie van de financiële situatie waardoor er ook financiële rust kan ontstaan.

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Het landelijk orgaan kantonrechters (LOK) stelt jaarlijks de tarieven vast en Hanze bewindvoering volgt deze tarieven. Wanneer de klant een inkomen heeft op maximaal 110% van de bijstandsnorm, komt de klant wat betreft de kosten van beschermingsbewindvoering vaak in aanmerking voor bijzondere bijstand. De bewindvoerder zal voor de klant de bijzondere bijstand aanvragen.