Werkwijze

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden. Wij nemen dan contact met u op en sturen u een aanmeldformulier toe. Wij verzoeken u dan het aanmeldformulier in te vullen en naar ons retour te sturen. Nadat wij het ingevulde aanmeldformulier hebben terugontvangen, beoordelen wij de stukken en nemen vervolgens weer contact met u op.

Voordat Hanzebewindvoering zich bereid verklaart gaan we eerst bij de cliënt langs voor een intakegesprek. Dit is een vrijblijvend gratis gesprek en vindt vaak plaats bij de cliënt thuis.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder uw toestemming aan derden worden afgegeven.

Tijdens het intake gesprek geven wij aan hoe het proces verder verloopt en wat u van de bewindvoerder mag verwachten en wat wij van de cliënt verwachten.

Nadat hier afstemming over bereikt is, wordt het proces in gang gezet.

Nadat de rechtbank heeft beslist of u inderdaad onder bewind gesteld wordt, nemen we weer contact met u op en maken een nieuwe afspraak.

In dat gesprek nemen we samen met u en soms met de hulpverlenende instantie het budgetplan door en spreken we af wat het weekgeld gaat worden.

Wij schrijven uw vaste leveranciers aan, u ontvangt dan geen financiële post meer en zo proberen wij rust te brengen. Ook zullen we naar uw schulden en betalingsachterstanden kijken en proberen wij, vaak in samenwerking met de schuldhulpverlening binnen uw gemeente, een regeling te treffen met de schuldeisers.